Mašine i pomagala

Drvena vrcalica za med s početka 20. vijeka.

Vaga za ušur s početka 20. vijeka.

Trijer za prečišćavanje pšenice iz 1907. godine.

Trijer drveni za prečišćavanje žita.

Krunjač kukuruza s početka 20. vijeka.

Mlin za žito s početka 20. vijeka.

Žaga-Testera za rezanje građe za 3 čovjeka.

Alat za pletenje užadi s početka 20. vijeka.
Predhodni eksponatSljedeći eksponat