Kola, zaprege, saonice

Pribor za konjsku zapregu iz sredine 20. vijeka.

Konjska kola – Zaprega iz sredine 20. vijeka.

Konjske sanke iz sredine 20. vijeka.

Volovska kola iz 1964. god.

Drvene sanke iz 1930. god.

Pribor za volovsku zapregu iz sredine 20. vijeka.
Predhodni eksponatSljedeći eksponat