Pokućstvo

Posuđe s početka 20. vijeka.

Razne kućne alatke s početka 20. vijeka.

Fenjeri s početka 20. vijeka.

Pegla s početka 20. vijeka.

Drvena burad za rakiju.

Bure za rakiju sa mjeračem.
Predhodni eksponatSljedeći eksponat