Etno Zbirka Prof. dr Milenka Ćurčića

Nedaleko od ušća rijeke Drine u rijeku Savu smješteno je Velino Selo, pitomo sembersko selo, moje rodno mjesto sa oko 150 domaćinstava. Od Bijeljine je udaljeno oko 15 km, od Beograda stotinjak.

 

Iznjedrilo je mnoge umne ljude koji su se uvijek, gdje god bili, svojim selom ponosili. Ja sam ponosan što sam rođen, odrastao i vaspitan u siromašnoj seljačkoj porodici, što sam uvijek sa radošću dolazio i odlazio iz mog sela.

 

Vratio sam se zauvijek u moj zavičaj za kojim sam uvijek čeznuo bez obzira gdje sam boravio. Vratio sam se i sakupio sve ono što me je činilo srećnim dok sam rastao pored mojih roditelja.

 

Etno zbirka je velika riznica narodnog blaga koje je obilježilo jednu epohu u životu jednog naroda. Ona je dug mojim roditeljima, ali i svim žiteljima moga sela za sve ono što su učinili za mene.

 

Hvala im, uvijek će živjeti u mojoj duši.
Prof. dr Milenko Ćurčić